Rootsteps maakt je website vanaf januari 2022 klimaatneutraal

Trends
Rootsteps maakt websites vanaf januari 2022 klimaatneutraal! We zijn enorm trots op deze prestatie waarvoor (onder andere) servers opnieuw zijn ingericht, websites zijn verhuisd en waarbij we gekozen hebben om alleen nog samen te werken met leveranciers - die net als wij terug investeren in de natuur.

Wij planten bomen

Door alleen al te kiezen voor een website die bij Rootsteps gemaakt / onderhouden wordt, help jij de natuur een handje; alle CO2 uitstoot wordt zoveel mogelijk gecompenseerd door een gelijke hoeveelheid CO2-absorberende effecten terug te investeren in onze planeet. 

Wij zijn onder andere betrokken bij het Eden Reforestation Project, GrowMyTree en JustDiggIt. Met het schrijven van deze post hebben we dit jaar 167 nieuwe bomen geplant. Daarmee compenseren we voor meer dan 3.674 kilogram aan CO2 uitstoot in 2021. Dat staat gelijk aan ~85% van al onze CO2 uitstoot in het hele jaar.

Dump de auto, we gaan fietsen

We hielden van de stoelverwarming in de diesel van de zaak; maar de kennis over de schade die hij veroorzaakt, hebben ons doen denken in een andere versnelling. We zijn over  op 'videocalls first' - en we nemen waar mogelijk het openbaar vervoer of we fietsen binnen 10 kilometer naar onze afspraken.

Groene servers

Als kers op de taart worden de servers die Rootsteps gebruikt vanaf januari 2022 overgezet om alleen nog via groene stroom online te zijn! Daarmee bereiken we onze target om 8.800 Kilogram CO2 te compenseren en hebben we eindstreep veel eerder gehaald dan we voor mogelijk achtten.

2022 Update: Nieuwe elektrische auto

We hebben nu een elektrische Citroën ë-berlingo aangeschaft om groen en met minimale impact naar onze afspraken te gaan. Simpel, functioneel en duurzaam

2023 Update: We hebben in 2022 844 bomen geplant


Hoe berekenen we de uitstoot en impact op het klimaat?

Bij Rootsteps geloven we sterk in verantwoordelijkheid nemen voor onze impact op het milieu. We begrijpen dat bedrijfsactiviteiten vaak gepaard gaan met uitstoot van broeikasgassen, en we streven ernaar om deze negatieve gevolgen te minimaliseren. Daarom hebben we besloten om actie te ondernemen en de verantwoordelijkheid te nemen om onze CO2-uitstoot te compenseren.

Door 1566 bomen te planten in 2022 hebben we niet alleen bijgedragen aan het herstel van de natuur, maar ook aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering. Bomen spelen een essentiële rol in het absorberen van CO2 en het produceren van zuurstof, waardoor ze een waardevolle troef zijn in het bestrijden van de opwarming van de aarde.

We zijn trots op deze prestatie en willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit succes. Samen hebben we een stap gezet in de richting van een duurzamere toekomst. We zijn echter niet van plan om hier te stoppen. We blijven ons inzetten voor het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het nemen van maatregelen die ons bedrijf en de wereld om ons heen ten goede komen.

Hieronder lees je onze CO2-compensatieberekeningen en onze toekomstige doelen. We nodigen je uit om verder te lezen en geïnspireerd te raken door onze inzet voor een groenere en meer duurzame planeet. Samen hebben we een positieve impact en maken we een wereld waarin duurzaamheid en groei hand in hand gaan. Bedankt voor je interesse en betrokkenheid bij Rootsteps!

Emissiefactoren en berekeningen

  1. Websites: Stel dat de emissiefactor voor websites 0,1 ton CO2 per 10.000 paginaweergaven is en gemiddeld genomen genereert elke website 7.560 paginaweergaven per maand. Dan is de CO2-uitstoot per website per jaar: (0,1 ton CO2 / 10.000 paginaweergaven) * (7.560 paginaweergaven/maand) * 12 maanden = 0,09072 ton CO2.
  2. Servers: Stel dat de emissiefactor voor servers 2 ton CO2 per server per jaar is en je hebt 3 servers. Dan is de CO2-uitstoot door servers per jaar: 2 ton CO2/server * 3 servers = 6 ton CO2.
  3. Elektrische auto: Het aantal gereden kilometers met de elektrische auto is niet opgegeven in de nieuwe gegevens, dus we kunnen de CO2-uitstoot van de auto niet berekenen zonder deze informatie.
  4. Kantoor met airconditioning units: Het energieverbruik van de airconditioning units is gewijzigd naar 7.500 kWh per jaar. Laten we dezelfde emissiefactor van 0,5 ton CO2 per MWh gebruiken. Dan is de CO2-uitstoot van de airconditioning units per jaar: (7.500 kWh / 1000) * 0,5 ton CO2/MWh = 3,75 ton CO2.
  5. CO2-uitstoot van websites + CO2-uitstoot van servers + CO2-uitstoot van elektrische auto + CO2-uitstoot van airconditioning units = 0,09072 ton CO2 + 0 ton CO2 + 0 ton CO2 + 3,75 ton CO2 = 3,84072 ton CO2.

Totale uitstoot: CO2-uitstoot van websites + CO2-uitstoot van servers + CO2-uitstoot van elektrische auto + CO2-uitstoot van airconditioning units = 0,09072 ton CO2 + 6 ton CO2 + 0 ton CO2 + 3,75 ton CO2 = 9,84072 ton CO2.

Compensatie-berekening van uitstoot

Over het algemeen wordt aangenomen dat een gemiddelde boom gedurende zijn levensduur ongeveer 22 kg CO2 per jaar kan absorberen. Dus om de geschatte CO2-uitstoot van 9,84072 ton per jaar te compenseren, zou Rootsteps ongeveer 448 bomen moeten hebben geplant in 2022.

Over de auteur
Steven Maas

Steven is eigenaar van Rootsteps, wordt enthousiast van nieuwe technieken, houdt zich bezig met klantcontact, content-creatie, user experience design en Search Engine Marketing.