Hoe ziet een goede SEO website-structuur eruit?

Search Engine Optimisation (SEO)
Een goede SEO website-structuur (of website-hiërarchie) ziet er overzichtelijk uit. Maar wat is dat precies? Wat moet je doen om de website-structuur te bepalen? Hoe dat eruit ziet lees je in dit artikel.

Wat is een SEO Website-structuur?

Met SEO website-structuur bedoelen we de hiërarchie tussen alle beschikbare pagina's (url's) van één domein. Deze website-structuur wordt veelal in de vorm van een grafische weergave uitgebeeld, waarbij een duidelijke categorisering gehanteerd wordt van alle pagina’s.

Hierarchische structuur afgebeeld in van boven naar beneden.

Hoe draagt de website hiërarchie bij aan SEO?

Een goede hiërarchie is noodzakelijk voor zoekmachine's en gebruikers van de website, omdat de snelheid waarmee informatie geïnterpreteerd en gevonden kan worden hoger ligt bij een goed gestructureerde website. Het draagt dus bij aan zowel de interpretatie van informatie door zoekmachines alsook de wijze waarop gebruikers de website navigeren. Zowel het gedrag van de gebruiker op de website en ook de wijze waarop crawlers de website kunnen interpreteren dragen bij aan betere optimalisatie voor SEO en UXO.

In het kort: een categorisering helpt de eindgebruiker om sneller zijn doel te bereiken op de website.

Foutieve indeling is moeilijk interpreteerbaar

Een foutieve website structuur is het best te vergelijken met een postbode, die zijn post bezorgt in een straat waarbij de nummers willekeurig verdeeld zijn. In deze vergelijking kun je de postbode beschouwen als crawler van de zoekmachines of als een van de eindgebruikers van de website: het zal lang duren voordat de postbode de post bezorgd heeft en zijn doel bereikt heeft. Ook duurt het lang voordat de postbode gewend is geraakt aan deze indeling. In het geval van de website, vereist het de eindgebruiker en de crawler meer moeite om verbanden te zien en dit heeft invloed op de beoordeling van beide.Zelf je website categoriseren?
Verbreed je kennis:

Introductie over SEO Structurering van de website

Voordat je een goede website-structuur in kunt stellen, is het belangrijk om het volgende te begrijpen: zoekmachines zijn strikter als het om categorisering gaat en nemen in veel gevallen de geserveerde informatie letterlijk op. Dit heeft met name betrekking op de wijze waarop 'waarde' van een pagina wordt ingeschat. Deze waarde ontstaat onder andere door pagina's te structureren en aan elkaar te verbinden via koppelingen zoals een hyperlink.

Hiërarchische Niveau's

Top level pagina's

Pagina's die op hetzelfde niveau worden gepositioneerd worden door zoekmachines strikt geïnterpreteerd als van dezelfde waarde. Natuurlijk nemen we hierin even niet mee welke inhoud de pagina's bevatten en hoe het gedrag van gebruikers op de pagina's de waarde beïnvloedt. Pagina's die op hetzelfde niveau staan, worden dus gezien als elkaars gelijke.

Onderliggende pagina's

Onderliggende pagina's zijn letterlijk en figuurlijk ondergeschikt aan alle bovenliggende pagina’s. Dit heeft als gevolg dat pagina's op dit niveau weer met elkaar vergeleken worden en op waarde (voor de eindgebruiker) gewogen worden. Overigens houd je hier rekening met het feit dat ook pagina's die ondergeschikt zijn aan een andere bovenliggende pagina, met elkaar vergeleken worden om waarde te bepalen via een algoritme. Hoe consistenter de website-structuur, hoe beter voor SEO en navigeerbaarheid.


Casus: SEO voor webshop urls

Een voorbeeld van een foutieve SEO Structuur.

Een minder wenselijke SEO Structuur: je ziet hierboven een structuur van een webwinkel. De webwinkel maakt twee fouten, zie jij welke?

Een voorbeeld van een correcte SEO Structuur.

Een correcte SEO Structuur: we hebben een aantal dingen veranderd voor deze website. Dames en heren staan op gelijke voet. De categorie sieraden is verwijderd met als hoofdreden dat jassen bijvoorbeeld ook niet in de categorie 'kleding' zijn geplaatst, dit maakt de site leesbaarder en logischer.

Tips over herstructurering van de website

De vraag of herstructurering van de website rendabel is. In alle tot nu afgelegde trajecten ter verbetering van de website-structuur zijn de resultaten van websites sterk gegroeid. De vraag is niet of het rendabel is, maar of je genoeg waarde hecht aan de gebruikerservaring, omdat het hen sneller doet navigeren. De vraag of het rendabel is, is namelijk voor veel ondernemingen niet testbaar en dus objectief gezien ook niet te beantwoorden vanuit een eerlijk standpunt.

Waar begin ik met herstructurering van mijn website?

Je doet er goed aan om eerst prioriteiten te stellen voor de onderneming: is het belangrijk om bijvoorbeeld duidelijk onderscheid te maken in geslacht of zie je een geslacht als een eigenschap en niet als categorie? Je kunt in dat geval dan ook een label plaatsen bij het item en 'gender' verwijderen uit niveau 2.

Ook hierin kunnen cijfers je helpen om een besluit te vormen. Stel jezelf of een gespecialiseerd bedrijf zoals Rootsteps, de vraag: zoekt men naar 'jas' of 'damesjas'? Het antwoord is simpel: op dit moment zoekt men veelal naar een jas in combinatie met het geslacht. Dan is het advies (althans vanuit SEO-overwegingen) om dit te benoemen en dit onderscheid ook te maken in de website-structuur.

Rootsteps helpt je om de seo structuur van jouw website te optimaliseren.

Rootsteps is een professioneel bureau gespecialiseerd in websites en website-structuren zoals in dit artikel ter sprake komt. Categorisering is van essentieel belang en we maken graag inzichtelijk hoe je het effect van de website kunt maximaliseren. Neem contact met ons op.

Bekijk ook: nieuwe website laten maken.

Over de auteur
Steven Maas

Steven is eigenaar van Rootsteps, wordt enthousiast van nieuwe technieken, houdt zich bezig met klantcontact, content-creatie, user experience design en Search Engine Marketing.